Các tố chất của điều dưỡng viên giỏi

Các tố chất của điều dưỡng viên giỏi Nghề điều dưỡng có một quy tắc đạo đức quan trọng và hàng đầu là đặt chăm sóc bệnh nhân. Điều dưỡng viên phải chú ý đến từng chi tiết để phục vụ công việc và báo cáo chuẩn xác với bác …

Xem chi tiết

Điều dưỡng: một nghề cao quý

Điều dưỡng: một nghề cao quý Cũng như biết bao cái nghề đang tồn tại như một lẽ tất nhiên của cuộc sống, với  một nhu cầu không thể thiếu của xã hội, khi mà sự phân công công việc cho mỗi ngành mỗi nghề, tất nhiên nghề điều dưỡng …

Xem chi tiết

Điều dưỡng “nghề làm dâu trăm họ”

Điều dưỡng “nghề làm dâu trăm họ” Xã hội ngày càng đòi hỏi cao hơn từ người thầy thuốc, người chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong suy nghĩ chung của nhiều người, bác sĩ, y tá là nghề “hái ra tiền”. Mấy ai biết rằng, có những hy sinh …

Xem chi tiết
Hotline 24H Gửi Email